Số 9, ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
(061)3.697.025 - 026 - Fax: (061)3.697.027
kinhdoanh@suoimopark.com
 ĐẶT PHÒNG
06:07 PM|280C - 820F

VUI CHƠI GIẢI TRÍ

XE ĐẠP THAM QUAN \ Ô TÔ NƯỚC \ NHÀ PHAO LIÊN HOÀN \ MÔ TÔ NƯỚC
GIỜ MỞ CỦA: 08H - 17H

HỒ BƠI THIÊN NHIÊN

HỒ BƠI TRẺ EM \ HỒ BƠI NGƯỜI LỚN \ HỒ BƠI THIÊN NHIÊN
GIỜ MỞ CỦA: 08H - 17H

TEAM BUILDING

CẮM TRẠI NGOÀI TRỜI \ DÃ NGOẠI NGOÀI TRỜI
GIỜ MỞ CỦA: 08H - 17H